• Wat Palelai (Supanburi)

  พระพุทธเจ้าสอน อย่าเชื่อในสิ่งใดเพียงเพราะคุณเคยได้ยินมัน อย่าเชื่อในสิ่งใดเพียงเพราะมันจะพูดและข่าวลือมากมาย อย่าเชื่อในสิ่งใดเพียงเพราะมันจะจดไว้ในหนังสือศาสนาของคุณ อย่าเชื่อในสิ่งใดเพียงในอำนาจของครูผู้สอนและผู้สูงอายุของคุณ ไม่เชื่อในประเพณีเพราะพวกเขาได้รับการส่งลงมาหลายชั่วอายุคน แต่หลังจากการสังเกตและการวิเคราะห์เมื่อคุณพบว่าสิ่งที่เห็นด้วยกับเหตุผลและเอื้อต่อการที่ดีและประโยชน์ของหนึ่งและจากนั้นยอมรับและอยู่ถึงมัน  (กาลามะซูต) Lord Buddha taught: Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in […]

  Wat Kare (Supanburi)
 • Wat Palelai (Supan Buri)

      พูดจริงพูดหยาบ ยังดีกง่ากล่าวเท๊จเคลือบแฟง   Better to speak the unpleasant truth than to tell lies

  Wat Paleilai (Supanburi)
 • Phra Pikaniat Wat Pikulthong

  ตัวบาป ที่แท้จริง คือ…ความโง่   The real sin is…stupidity.

  Phra Pikaniat Wat Pitkulthong
 • Ayutthaya Ancient Relics

  จมแค่มีเกืยารดี  คิกว่ามั่งคั่งมืแต่อัปยศ   Poverty with dignity is better than affluence based on shame  

  Ayutthaya Ancient Relics
 • Wat Pitkulthong

  ความเรียบง่ายของคนดีทาไต์ยาก ความเรียบง่ายของคนชั่วทํต์งาย   The simplicity of good is difficult to follow The simplicity of evil is so easy to follow

  Wat Pilkulthong
 • Wat Phra Mahathat (Ayutthaya)

    ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี   Gratefulness and mindfulness are characteristics of a virtuous person. 

  Wat Mahathat Relics (Ayutthaya)
 • Wat Phra Mahathat Relics

  ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้, แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้ A man can live on without wealth but he cannot survive without wisdom.  

  316 Wat Mahathat Relics (Ayutthaya)
Off

是香港電影明星張柏芝被當成了傻瓜,還是井底蛙在呱叫?

以下是台灣中天新聞的一篇報導,而據該報導,香港影星張柏芝以60萬新台幣買下了一枚帕順德古佛牌,該佛牌為她的職業生涯帶來了巨大好運。然而, 新聞主播劉英秀聲明,根據他們的泰國佛牌專家宣稱,帕順德古佛牌並沒張柏芝所付的那種價值。陳師父針對此一報告提供了徹底的回應,揭露了台灣新聞報導背後的劣質文化……繼續閱讀

Off

Was Hong Kong movie star Cecilia Cheung being made a Sucker or has the Ill-Informed Critic Croaked?

In the following clip by Zhongtian News, Taiwan, it was reported that Hong Kong movie star Cecilia Cheung rented an antique Phra Somdej amulet for NT600, 000 and which had brought Cecilia Cheung tremendous career luck. However, according to the news anchor, an expert in Thai amulets pronounced that an antique Phra Somdej amulet does […]

Off
Jaktukam3

帕泽渡金拉玛帖:毗濕奴大天王

在我們之前的文章“帕泽渡金拉玛帖: 泰國境內外的狂熱文化”中,我們類別分明地通過圍繞着神明的眾多故事來區分事實和虛假以便幫助我們的讀者將事實與他們的信仰相關聯以確定辨認帕泽渡金拉玛帖究竟是那尊神明。因此,憑藉考古證據,毗濕奴普拉納經文記錄和歷史驗證,我們都得到一個堅定的結論,那就是帕泽渡金拉玛帖實際上是印度教毗濕奴大天王,是印度教三尊至高無上的神之一。 所以,在本文中,我們將交叉參考帕泽渡金拉玛帖與毗濕奴大天王的神聖能力,使信徒能夠更深入了解他們的信仰。 正如在市場所常見的那樣… 閱讀更多…

Off
Jaktukam2

Phra Jaktukam Ramathep: Lord Vishnu

  In our previous article “Phra Jaktukam Ramathep: A Frenzy Culture Within and Beyond Thailand” we categorically helped our readers to correlate facts to their beliefs in identifying who Phra Jakukam Ramathep really is by first distinguishing between facts and falsehoods amongst the numerous stories surrounding the Deity. Consequently, we all came to a firm […]

Off
Jaktukam

Phra Jaktukam Ramathep: A Frenzy throughout Asia

Phra Jaktukam Ramathep, a God of Wealth in Thailand and Southeast Asia, has driven billions of dollars in transactions within Thai amulet market, and so many legends have emerged in pertinence thereto. Some people say that He is the two Siamese princes respectively named Jaktukam and Ramathep. Some people claim that He is the four […]

Off

帕泽渡金拉玛帖: 泰國境內外的狂熱文化

帕澤渡金拉瑪帖,一尊在泰國和東南亞一帶瘋魔至令的財神,帶動了佛牌產業市場億萬交易,也因此崛起很多傳說。有人說祂是兩位暹羅王子澤渡金和拉瑪帖,有人說祂是洛坤府那空是貪瑪叻城市的四尊監護神,也有人說祂是或者錢德拉巴努國王或斯里斯裡納爾讓勳爵,也被稱為“南海黑王”,以及斯里維加亞王座的第二個繼承人,甚至有人說祂是觀世音菩薩等等。在這眾多的傳說中,到底那個才是真,帕澤渡金拉瑪帖到底是何方神聖? 閱讀更多…

Off
ordination

Thai Theravada Ordination Ceremony

The Thai Theravada ordination ceremony is not only an intriguing event but also a complex tradition that was created by Lord Buddha which constitute original Buddhism today. For two-thousand-five-hundred and sixty over years, the meanings of each and every ritual involved in the ceremony have been zealously guarded and preserved. The Thai Theravada ordination ceremony […]

Off

Phra Prom – Four-Face Buddha

When it comes to the Four-Faced Buddha, we can hear all kinds of rumours that make inevitably make many people sceptical about Thai Buddhism. There are also many unlearned fools who are fond of fabricating many unfounded stories to describe the Four-Faced Buddha, depicting the deity close to the characteristics of demons. Who actually is […]

Off
Phra Prom

四面佛

  談到泰國四面佛,我們也同時能聽到各式各樣的流言,使得泰國佛教在許多人的心目中難免蒙上一片詭異。也有不少愚者不但誤己更欲誤人,捏造許多毫無根據的故事來把四面佛描繪近乎邪神。   那到底誰是四面佛?拜四面佛是用葷還是素?答謝四面佛當真要跳脫衣舞或艷舞嗎?帕蓬“四面佛”的來源…. 閱讀更多

Off
PeeJok

History of PeeJok Kumanthep: A Translation

History of Peejok Kumanthep Peejok has been with Wat Suan Luang for a long time, approximately some 200 years. Wat Suan Luang is located near the Mekong River. In the past it can only be reached by boats. The river curves right in front of the temple and the water erodes the river bank. One day, […]